OkayTrade Tuesday, 25/06/2019, 8:55:37
Welcome Guest | RSS
SİTE MENÜ

ÜYELİKLERİMİZ
 

     PAZAR ARAŞTIRMA

  
           Franchise, Distributor, Bayi, Temsilci Seçimi:

 

          Ukrayna, Rusya, Moldova ve Beyaz Rusya ülkeleri toplamda yaklaşık 205 milyon nüfusu ile yakın gelecekte Avrupa’nın en önemli pazarları haline gelebilecek potansiyele sahiptirler. Bu ülkeler henüz doymamış bakir pazar yapısından ötürü firmalara önemli fırsatlar sunmaktadır. Ürün, Üretim ve Hizmetlerini bu ülkelerde pazarlamada etkili olabilecek faktörlerden birisi temsilci, distribütör ve bayinin iyi seçilmesidir.


       Ofismiz, distributor aday listesi hazırlandıktan sonra adaylarla iletişime geçerek;
 • firma,
 • ihraç edilecek ürün,
 • firmanın önerdiği çalışma koşulları,
 • fiyat sınırları gibi konular adaylara ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.
 • Fotoğraf,
 • katalog,
 • broşür,
 • tanıtım sunumları ve örnekler adaylara tanıtılarak onlarında üretici hakkında bir yargıya varması sağlanmaktadır. 

 İlişki kurulan adaylardan olumlu yanıt verenler arasından, distribütör seçmeden önce bunları bir elemeye tabi tutmak ve çeşitli ayrıntıları onlardan istemek gerekir. Son kararı almadan, finale kalan adaylarla ülkelerinde görüşmek yararlı olur.

  A. İstihbarat:
 
 Firma olarak, distributor adayı ile uzun dönemli bir ticari ilişki kurulmak isteniyorsa, distributor adayı ve işi hakkında bilgi sahibi olmak faydalı olacaktır.
Ofiimiz Adayları şu üç ‘K’ ile değerlendirmektedir;
 • Karakter :  Piyasadaki ismi, referansları ve çevresi araştırılmalı.
 • Kapital    :  Sermayesi ve kredi olanakları.
 • Kapasite :  Kapsamı ve gücü
 Aday şu konularda da incelenmektedir:
 • İş deneyiminin süresi,
 • Son yıllardaki büyüme hızı,
 • Satış personelinin sayısı,deneyimi,
 • Kaç yıldır sektörde oldukları,
 • Satış bayileri, bayiliğini yaptığı diğer firmalar,
 • Sattığı diğer ürünler,
 • Borçları ve alacakları
 B. Adaylarla Görüşme ve Yerinde Ziyaret :
 
 OkayTrade ofisi adaylarla sadece iletişime geçmekle yetinmemektedir. Şirket ziyareti, depo ve taşıtlarını incelemeye, Adayın çalışanları ile konuşma, Adayla birlikte müşteri zyareti yapılması gibi adımlarla Pazar Araştırma sürecini gerçekleştirmektedir.
 
 Bu süreçte adaylara mutlaka, ürünü ne miktarlarda, hangi tür müşterilere ve nasıl satacağını sorarak, mantıklı ve inandırıcı yanıtlar aranmaktadır. Distributorlüğü alabilmek için gerçekçi olmayan vaatlerde bulunan kişi ve firmalar ile zaman kaybetmemeye dikkat eden Ofisimiz en kısa zamanda doğru hedefe ulaşmaya gayret etmektedir.
 
 C. Veri Transferi 
 
             Firmalara:
 
  İhracatçı firma, eski ve büyük bir kuruluşla, ufak ama dinamik ve hızla büyüyen bir diğeri arasında distribütör seçimi yapmak zorunda kalabilir. Büyük distribütörün elinde bir çok mümessillikler/temsilcilikler olduğundan, hele işin başlangıcındaki hacmi ufaksa, yeni bir işin üzerine gerektiği kadar eğilmeyebilir.
 
  Ufak ve yeni kurulmuş distribütör daha fazla çaba gösterebilir. Ancak o da deneyimsizlik nedeniyle verimsiz kalabilir. Demek ki, her iki unsur aynı distributor adayında yoksa ihracatçı firma isim yapmış distribütör adayı ile heyecanlı aday arasında bir seçim yapacaktır.
 
 Sözkonusu durumda da bilgi gönderimi Ofisimiz tarafından yapılarak ihracatçı firmanın karar süreci kolaylaştırılamaya sağlanmaktadır.Şöyle ki;
 
 Pazarlanacak ürün teknik bir ürünse ve geniş bir kadro gerektiriyorsa, piyasada isim yapmış büyük kuruluş distributor seçilebilir. Ürünü satmak için özel olanaklar değil, ancak heyecan ve çaba gerekiyorsa daha yeni ve kendisini kanıtlamak durumunda olan aday seçilebilir.
 
             Adaylara :
 
 Adaylar da distribütörlüğünü yapacakları firmayı tanımak isteyeceklerinden veri transferihracatçı görüşmelerde firmasını ve ürünlerini tanıtmalı ve satmalıdır. Firmanın kapasitesi, üretim teknolojisi, yönetici kadrosu, mali olanakları, diğer müşterileri, ürün özellikleri distribütör adayının merak ettiği konulardır. Ofisimiz firma adına Pazar Araştırma Hizmeti veren partner olarak adaylara yazılı, görsel ve sözlü şekillerde cazip biçimde bu bilgileri aktarmaktadır.
 Görüşmeler sonucu distributorlük için bir firma seçilip, o da bunu kabul ettikten sonra sıra, ihracatçı ile onun dış ülkelerde malının pazarlanmasına yardımcı olacak distributor arasındaki ilişkileri tanımlayan Bayilik / Distributorlük anlaşmasının hazırlanıp imzalanmasına gelir.
   
  BAYİLİK / DISTRIBUTOLÜK / FRANCHISE 
 
                   
                        ÜRÜN ÜRETİM ve HİZMETLERİN PAZARLANMASI
 
 Reklam, Promosyon ve Pazar Araştırması:
 
        Tüketici bilincinin ve taleplerinin her geçen gün arttığı ülke genelinde yerel ürünler ve ithal edilen ürünlerdeki kalite artışı rekabeti önemli olarak etkilemektedir. Ukraynalı tüketiciyi bilgilendirmek ve güven oluşturabilmek için reklam ve promosyon(özendirme) uygulamalarının gerçekleştirilmesi gereklidir. "OkayTrade" MPC Co. Çalışanları Pazar araştırmalarını sizin için yaparak tüketicinin nabzını tutmaktadır. Toplumun gereksinim ve isteklerini tespit ederiz. Üretici ve satıcılar tüketicinin gereksinim duydukları ve istedikleri ürünleri nasıl arz edeceklerini, tüketiciyi etkilemek için neler yapacakları konularında yol gösterici olmaktayız. Müşterilerimizin Reklam ve Promosyon politikalarına yönelik çalışmalarınızı Ukrayna da biz gerçekleştirir reklam şirketleri, TV ve Radyolardan, Gazete ve Dergilerden reklamlarınıza yönelik fiyat teklifleri toplayarak en doğru kanallarla halka ulaşmanız yolunda size veri akışını sağlayarak markanızın tanıtımına ve imajına yönelik hizmet çalışmaları gerçekleştiririz.
 
   Satış Stratejileri ve Fiyatlandırma Politikası:
 

         Ukrayna pazarı ile ilgilenen firmalar, olumlu sonuçlar elde edebilmek için Batı ve Orta Avrupa’da uyguladıkları satış tekniklerini kullanmak yerine esnek ve işbirlikçi bir politika izlemelidirler. İhracatçı firmalar, fiyatları belirlerken Ukraynalı bir tüketicinin ortalama satın alma gücünü de dikkate almalıdırlar. Fiyatlandırma politikasını oluştururken firmalar, kullanıcılar arasındaki yaş ve bölge farkını da dikkate almalıdırlar. Batı mallarına talep büyük ölçüde genç nesilden gelmektedir. Önceleri satın alma gücünün çok düşük olması nedeni ile ucuz mallara yönelen ve bunu da " bavul ticareti” yolu ile karşılayan halk artık daha bilinçli tüketici kimliği ile hareket ederek kaliteli ürün ve kaliteli alışveriş talepleriyle piyasayı etkilemişlerdir. Yerel üreticiler tarafında bile daha kaliteli mal üretimi, ambalaj ve standardizasyon rekabeti doğmuştur. Fakat ithalat yolu ile ülkeye giren tüketim mallarının fiyatlandırılmasında pek de göz önünde bulundurulmayan bölgesel farklılıkların dikkate alınması gereklidir. Ancak yüksek fiyatlara rağmen bireylerde kaliteli malları almak için hızla büyüyen bir eğilim vardır. Batı yapımı, kaliteli malların satışını yapan firmaların çoğunluğu fiyatları yüksek tutabilmektedir. Çünkü bu firmalar elit tüketicilere, ülkedeki yabancılara ve sayıları hızla artan zenginlere yönelik satış yapmaktadır. Bu yüksek kârlılık, kaliteli malları pazarlayabilme imkânını ciddi şekilde artırmaktadır.

 İşte tüm bu gelişmelerin ışığında, özellikle Ukraynalı tüketicilerin yükselen satın alma güçlerini de hesaba katarak müşterilerimizin Satış Stratejilerini ve Fiyatlandırma Politikalarını oluştururlarken piyasa hakkında daha bilinçli karar vermelerinde yardımcı oluruz.

 

Hizmetlerimiz
 
Share |
Copyright OkayTrade MPC Co. © 2009 - 2012