OkayTrade Tuesday, 25/06/2019, 9:22:20
Welcome Guest | RSS
SİTE MENÜ

ÜYELİKLERİMİZ

 

Yatırım Danışmanlığı

 

                 Ukrayna’nın yabancı yatırımlara ihtiyaç duyduğu "tarıma dayalı sanayi", "imalat sanayi", "elektronik sanayi" ve "haberleşme sektörlerinde", Türk girişimcileri ile Ukraynalı firmalar arasında işbirliği imkânları mevcut. Bu çerçevede, inşaat malzemeleri, elektrikli ve elektronik ev eşyaları, haberleşme sistemleri, oto yan sanayi mamulleri sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmalarının Ukrayna pazarına daha ciddi şekilde yönelmeleri, ofis ya da mağaza açarak satış ve dağıtım zincirleri oluşturarak ve Ukraynalı firmalarla ortak yatırıma giderek bunu gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Doymamış bir pazarda yer almak pastadan pay almakla eşdeğerdir. Yani, doğru YATIRIM, doğru PARTNER ve doğru ÜRÜNLER ile Ukrayna pazarına girmeniz durumunda başarılı olamamak gibi bir olasılığınız kalmayacaktır. Önemli olan doğru kişi ve kurumlarla profoyonel destek alarak iletişime geçmenizdir.
 Biz tüm risklerinizi kendi risklerimiz gibi düşünerek sermaye sahibi kişi ve kurumlara doğruları sunarız düşündükleri yatırım ile ilgili yön vermek, sermayelerini en iyi şekilde nasıl kullanabileceklerini ve yatırım sermayesinin en çabuk dönüşümünün hangi yollardan olabileceğini belirlemek amacı ile çalışmalar yaparız.
Onları, kazançlı olacakları yatırımlara yönlendirerek doğru yatırım kararları almalarında yardımcı oluruz.
YER SEÇİMİ
Yatırım başalangıcında en önemli unsur ve ilk adım "yer seçimi”dir. Yer seçimi, İşletmelerin yaşaması, gelişmesi ve karlılığı için hayati önem taşımaktadır. Yatırım yerinin yanlış seçilmesi durumunda geriye dönüş çok zor olmakta veya olamamaktadır. Yer seçimi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar;
 •Coğrafi faktörler
• Ekonomik
faktörler
• Sosyal faktörler
• Hukuki faktörler
• Alan özellikleri ve Geliştirilebilirlik koşulları
 Belirtilen faktörlerin tümü, yeni yapılacak yatırımlar için ayrı ayrı önem taşımaktadır.
 Şirketimiz yatırım öncesi sözkonusu faktörlele ilgili raporlar hazırlayarak sermaye sahibi müteşebbislerin dikkatine iletilecektir. 

FİZİBİLİTE 
 Tahmini toplam yatırım maliyetlerinin tespiti ile yatırımın bitiş zamanının belirlenmesi ve buna göre yatırımcı firmaya bilinçli, rasyonel, düzgün bir rapor hazırlayıp yön verilme çalışmaları ofisimiz tarafından gerçekleştirmektedir.

PİYASA ANALİZİ
En güvenilir sonuçları yakalabileceğimiz SWOT Analizi ( Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats ) gerçekleşitirmekteyiz. SWOT analizi incelenen kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strenghts) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamakta kullanılan bir tekniktir.
SWOT Analizinde amacımız; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, varolan güçlü yönlerimizden ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanlarımızın etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir.
SWOT analizi, sadece güçlü olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlamakla kalmayıp zayıf olduğumuz ve gelecekte bizi bekleyen tehditleri de görmemize yardımcı olacağından yatırım sahiplerine ve işletmere yararlı olacak bir çalışmadır. 

 Bütün bunların yanında bölgesel ve kitlesel araştırmalarımızı gerçekleştirmekteyiz.
 Talep olması durumunda İnsan kaynakları misyonunu üstlenerek kalifiye iş gücü oluşturulmasına yardımcı olmaktayız.
 Hali hazırda partner arayan Ukraynalı firma ve iş adamlarının projelerini müşterilerimize sunar onları ortak paydada bir araya getirerek daha güçlü sermaye oluşturmalarında yardımcı oluruz.
 Satılık projeleri araştırır projeler hakkında detaylı bilgileri öğrenir projelere ait görsel sunumları, yasal izinleri ve bütün belgeleri inceler müşterilerimizin bilgilerine sunarız.

  Ciddi - kararlı yatırımcıların, yatırım öncesi sektörün yapısından, konusundan, fonksiyonlarından, Pazar payı ve pazarlama stratejisinden ve diğer fonksiyonlarından doğan özellikleri bilme ve hazır olma zorunluluğu vardır. Aksi halde, rastlantı faktörlerinin oluşturduğu geçici ve hızlı kazançların sürekliliği söz konusu değildir ve yatırımcı yanlış yönlere sevk edilmiş olacaktır. Yatırım öncesi, yatırımcıyı bilimsel nitelikte bilinçlendirecek çalışmalar raporlar halinde ofsimiz tarafından sunulacaktır.

 
Hizmetlerimiz
 
Share |
Copyright OkayTrade MPC Co. © 2009 - 2012